Finans Norge, Magasin | 08 – Slik skal gjeldsproblemer hindres
874
page-template-default,page,page-id-874,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Personvernhensynet i den nye gjeldsinformasjonstjenesten blir ivaretatt ved at informasjonen bli anonymisert. Man får for eksempel kun vite beløpet, ikke hvor du har gjelden.

SLIK SKAL GJELDSPROBLEMER HINDRES

Mens renten er på vei oppover, låner vi stadig mer på krita. Bedre oversikt over din og min forbruksgjeld skal nå bidra til at færre tar opp for mye gjeld.

Stortinget er bekymret over den historisk høye gjeldsbelastningen hos norske forbrukere, og gir grønt lys til å opprette en gjeldsinformasjonstjeneste. Til nå har bankene måtte stole på opplysningene fra den som søker kreditt om hvor mye lån denne har fra før, for å vurdere om du faktisk tåler å låne mer til forbruk. Nå får banker og andre som gir kreditt en helt annen mulighet til å sjekke de faktiske forholdene, og dermed foreta bedre vurderinger.

TO FIKK KONSESJON

I juni i år kunne forbrukerminister Linda Hofstad Helleland gi konsesjon om utveksling av slik informasjon til både Evry og Finans Norge. Evry satser på et gjeldsregister, mens Finans Norge ønsker å utvikle en gjeldsinformasjonsportal.

– Den portalløsningen vi etablerer tar godt vare på både personvernet og sikkerheten, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

ANONYMISERER INFORMASJONEN

Finansbransjens eget selskap, Norsk Gjeldsinformasjon AS (NGI), jobber nå med de tekniske løsningene for portalen, som skal være i drift i løpet av 2019. Den som ønsker å tilby et forbrukslån til en kunde kan sende en forespørsel til portalen, der kun relevant informasjon blir tilgjengelig og ingenting blir lagret.

– Hvis du kommer til banken og ber om et lån, så skal banken kunne rette en henvendelse til selskapet (NGI), som så retter en forespørsel til alle banker og kredittselskap der man spør om informasjon om usikret kreditt registrert på deg. Informasjonen blir så anonymisert før den kommer tilbake til NGI, forklarer hun.

BEGRENSET TILGANG

Hver enkelt forbruker vil kunne søke informasjon om egen gjeld i portalen. Men hva med nysgjerrige naboer?

– Nei, det er bare partene i et låneforhold (i utgangspunktet långiver og lånesøker) som får informasjon. Tilsynsmyndigheter og forskere vil også kunne få tilgang til anonymisert informasjon og statistikk, sier hun.

HISTORISK HØY GJELD

Den totale gjeldsbelastningen hos norske husholdninger ligger nå på 225 prosent av disponibel inntekt. Det er historisk høyt.

– Selv om forbrukslånene kun utgjør 3 prosent av gjeldsbelastningen, og 14 prosent av rentebelastningen, er det først og fremst veksttakten i forbrukslånene som har vært diskutert, forklarer Nergård.

Selv er hun mest bekymret for unge mellom 25-30 år, som er i startfasen av karrieren og har høye boliglån, nå som boliglånsrenten ser ut til å stige.

– Forbrukslånene på toppen av dette kan bli vanskelige for mange, sier hun.

Nergård understreker at hun håper gjeldsinforasjonsloven etter hvert blir endret, slik at også pantesikret gjeld, som for eksempel boliglån samt andre gjeldsforpliktelser den enkelte har, kan bli en del av portalen.

– Først da vil banker og andre kredittytere få et godt totalbilde å foreta en forsvarlig kredittvurdering ut fra, sier hun.

Hvis du kommer til banken og ber om et lån, så skal banken kunne rette en henvendelse til selskapet (NGI), som så retter en forespørsel til alle banker og kredittselskap der man spør om informasjon om usikret kreditt registrert på deg.

SIKKERHETSTILTAK VED FORBRUKSLÅN

Oversikt over de tiltakene som er innført av myndighetene og finansbransjen:

  • Forskrift om fakturering av kredittkortgjeld
  • Gjeldsinformasjonslov (informasjon om usikret gjeld)
  • Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis (kan bli forskrift)
  • Høyere kapitalkrav til forbrukslånsbanker
  • Forskrift om markedsføring av forbrukskreditt
  • Bransjens egen norm om markedsføring av kreditt

NORSK GJELDSINFORMASJON AS (NGI)

Finans Norge har fått konsesjon til opprettelse av en gjeldsinformasjonstjeneste, og har stiftet selskapet Norsk Gjeldsinformasjon AS (NGI). NGIs portal skal etter planen komme i drift andre halvår 2019.

GJELDSINFORMASJONSLOVEN

  • Private aktører får adgang til å etablere foretak som kan formidle gjeldsopplysninger mellom banker og andre kredittytere til bruk ved kredittvurdering.
  • I første omgang gjelder loven kun usikret forbruksgjeld.
  • Det kan bli aktuelt å innlemme andre kredittyper i ordningen senere, som for eksempel boliglån.