Finans Norge, Magasin | 11 – Håp om enklerer pensjon
877
page-template-default,page,page-id-877,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

HÅP OM ENKLERE PENSJON

I høst vil Regjeringen trolig legge fram et forslag som gir deg en enklere og bedre oversikt over pensjonen. Du vil få samlet pensjonssparingen din på ett sted, noe som kan være lønnsomt.

Jobber du i privat sektor og bytter arbeidsgiver innimellom har du mest sannsynlig flere pensjonskapitalbevis liggende rundt i ulike spareordninger. Mange av disse er små og derfor dyre å administrere. Du kan tjene på å samle pensjonskapitalbevisene dine på ett sted og bare betale ett administrasjonsgebyr. Men i praksis er det få som gjør dette.

AUTOMATISK OVERFØRING

Nå vil regjeringen foreslå endringer i innskuddspensjonsloven som innebærer at pensjonskapitalen samles på en egen pensjonskonto.

– Da vil pensjonsopptjeningen automatisk følge med videre til ny arbeidsgivers ordning når du skifter jobb, Uten at du som arbeidstaker trenger å foreta deg noe, sier konserndirektør Geir Holmgren, leder for bedriftsmarked i Storebrand.

BEDRE OVERSIKT

Hvorfor er dette smart?

– Fordelen er at du får bedre oversikt over helheten i pensjonssparingen, samtidig som kostnadene reduseres. Ved å få alt på ett sted vil du også lettere få oversikt over hva du bør spare selv, på toppen av pensjonen fra Folketrygden og innskuddspensjonen fra de ulike private arbeidsgiverne, sier Holmgren.

Arbeidsgiver dekker kostnadene så lenge du er ansatt. Kostnadene for pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsgivere må du dekke selv, også når denne opptjeningen overføres til ny arbeidsgivers ordning.

DEN AKTIVE SPARINGEN BLIR VIKTIGERE

Når alle gamle pensjonskapitalbevis automatisk samles i den nye arbeidsgiverens ordning, blir det også viktigere for deg som arbeidstaker å sjekke hva slags ordning den nye arbeidsgiveren har.

– Pensjon blir derfor en viktigere faktor enn tidligere for deg som skal bytte jobb. Husk at pensjon egentlig er lønn det og – bare utsatt til senere i livet, sier Geir Holmgren.

FRIHET TIL Å VELGE

I forslaget som har vært ute på høring legges det også opp til at du selv skal kunne flytte summen av de «gamle pengene» ut fra nåværende arbeidsgivers avtale og til en annen leverandør. Departementet har også vurdert en mulighet for å kunne flytte opptjeningen fra nåværende arbeidsgiver til en leverandør du velger selv. Fordi dette kan være komplisert og kostnadsdrivende, er det ikke sikkert det blir gjennomført.

PENSJON FRA FØRSTE DAG, MEN IKKE FRA FØRSTE KRONE?

 

Regjeringen foreslår også å oppheve dagens regel i innskuddspensjonsloven om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg opptjent pensjonskapital.

– Det nye forslaget går ut på at arbeidstaker skal ha krav på få med seg opptjent pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet, forklarer Holmgren.

FORVENTER STRID

Likevel blir ikke alle inkludert. Derfor har Arbeiderpartiet og SV fremmet forslag i Stortinget om at all inntekt skal gi pensjonsopptjening. I dag må du være over 20 år, ha en stillingsbrøk på 20 prosent og tjene minst 1 G (97 000 kroner) for å få tjenestepensjon i privat sektor.

– Det betyr at for eksempel lærlinger ikke er med i ordningen. Det er også slik at det i dag er valgfritt om arbeidsgiver vil spare fra første krone, sier Holmgren.

Bakgrunnen for dagens ordning er at Folketrygden ligger i bunnen og gir relativt høye pensjoner for lave inntekter.

– Om det skal bli obligatorisk med pensjonssparing fra første krone er nå også et politisk spørsmål. Men hva som blir utfallet, kan bety mye for partene i arbeidslivet. For eksempel vil dette bli særlig kostbart for arbeidsintensive bedrifter innen reiseliv og handel, sier Holmgren.

VELG RIKTIG SPAREORDNING FOR PENSJONEN

 

Hva er IPS? 1. november i fjor fikk vi en ny form for individuell pensjonssparing.

Den nye IPS-ordningen er lansert som en «ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon».  Det betyr at du får utsatt skatt for å spare til pensjon på egenhånd.

Denne pensjonssparingen kommer på toppen av beløpet fra Folketrygden og det arbeidsgiveren din har spart til deg gjennom tjenestepensjonen (minst 2 prosent av årslønnen).

UTSATT SKATT

Du kan spare opptil 40 000 kroner i året, og når du begynner å ta ut pengene (tidligst fra 62 år) får du «vanlig» skatt på uttaket. Hva skattesatsen blir i fremtiden er ikke sikkert, men i år er denne satsen 23 prosent. Regjeringens forslag til statsbudsjett senker denne satsen til 22 prosent neste år.

– Det du må huske på er at IPS gir deg rett til utsatt skatt på det beløpet du setter inn, den tar ikke bort skatten for alltid, konserndirektør Geir Holmgren, leder for bedriftsmarked i Storebrand.

VELG GRØNNE VERDIER

Du kan selv velge fond og spareprofiler for den individuelle pensjonssparingen. Holmgren er opptatt av at folk skal velge bærekraftige investeringer.

– Vi har holdt på med bærekraftige investeringer i 20 år. I starten var vi opptatt av hvilke selskaper vi ikke ville investere i, gjennom å se på lover, konvensjoner, og menneskerettigheter. Nå jobber vi bredere og ser på hvilke som gjør det best, tar mest ansvar og er sterkest på bærekraft. Altså hvilke selskaper vi vil investere i, i stedet for å fokusere på hvilke vi vil holde oss unna. Vår erfaring er at selskaper med rett bærekraftprofil har en sterkere posisjon på lang sikt, sier han.

KAN SKRYTE AV ET AKTIVT EIERSKAP.

– Vi har snart 750 milliarder kroner til forvaltning og er dermed en betydelig eier. Vi er faktisk Norges største kapitalforvalter etter oljefondet, og jobber for pensjonen til 1,9 millioner personer i Norge og Sverige, sier han.

Pensjon blir derfor en viktigere faktor enn tidligere for deg som skal bytte jobb.

DETTE ER….

 

PENSJONSKAPITALBEVIS

Er du ansatt i en privat bedrift, er bedriften du arbeider i pålagt å spare til pensjon for deg gjennom loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP), som trådte i kraft i 2006. Minimums-kravet til sparing er 2 prosent av årslønnen over ca 97.000 kroner (1G)

Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjonskapital fra en innskuddsordning hos tidligere arbeidsgivere. Det er du som eier disse, og du kan samle dem eller flytte dem som du vil. Den viktigste årsaken til å samle dem er å spare inn administrasjonsgebyrene.

INDIVIDUELL PENSJONSSPARING (IPS)

Med IPS kan du spare inntil 40 000 kroner i året, og få inntil 9200 kroner i skattefordel.

Du betaler ikke formueskatt eller skatt på avkastning i spareperioden. Når du tar ut pengene vil du få en skatt på beløpet du tar ut. Pr. i dag er denne på 23 prosent. Du kan slutte å spare, eller justere beløpet, underveis. Men du kan ikke ta ut pengene før du er 62 år. Pengene må også utbetales over minst 10 år eller frem til du fyller 80.

FRIPOLISER

Du får en fripolise dersom bedriften du har jobbet i har ytelsesbasert pensjonsordning. Etter 2006 har nesten alle private virksomheter innskuddspensjonsordning, som gir pensjonskapitalbevis.