Finans Norge, Magasin | A2 – Swedbank
929
page-template-default,page,page-id-929,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
ARTIKKELANNONSE

Swedbank er ledende på grønn kapital

De siste ti årene har etterspørselen etter grønn finansiering vært sterkt økende.
– Veksten i markedet er eksponentiell, og vi legger stor vekt på å komme etterspørselen i møte, sier Peter Knutzen, Director Corporate Finance. Grønne lån, både til egenkapital, løpende kreditter, og tilrettelegging av grønne obligasjoner, er blant forretningsbankens tilbud til grønne kunder. Det betyr muligheter for grønne investorer.

– Swedbank har et omfattende tilbud innenfor grønn kapitalforvaltning, både på investor- og kredittsiden, sier Knutzen. Forretningsbanken ønsker å være en ledende aktør i det grønne kapitalmarkedet, og er per i dag bredt eksponert i grønne prosjekter.

– Stadig flere investorer ønsker å investere grønt – det vil si i prosjekter med positiv effekt på klima og bærekraft. Gode eksempler er vind-, vann- og solkraftprosjekter, men også andre bransjer, som for eksempel byggebransjen, tenker i økende grad grønt, sier Knutzen.

– Generelt sett ser vi at flere og flere særlig institusjonelle investorer ønsker eksponering mot grønne prosjekter, og dette er et viktig satsingsområde for Swedbank, sier han,

En stor del av aktiviteten skjer innenfor vindkraft. Synkende kapitalkostnader i kombinasjon med teknologiske nyvinninger har gjort vindkraft til et lønnsomt langsiktig investeringsobjekt. Aktiviteten er stor i både Norge og Sverige, og Knutzen ser store muligheter.

– Vind er blitt det store alternativet, og er blitt en asset som nå er lønnsom også uten subsidier. Kostnaden per produsert kWh er kraftig redusert, sier Knutzen.

– Dette er et marked vi ønsker å innta store posisjoner i, understreker Knutzen, – både fordi det er en ønsket utvikling for banken, og fordi det er vår oppgave å tilby de produktene markedet etterspør. Vi tilbyr grønne investeringsmuligheter for investorer, og tilrettelegger for grønn kapital både gjennom egenkapitalfinansiering og som fremmedkapital. Lån, løpende kreditter og tilrettelegging for utstedelse av grønne obligasjoner er blant tilbudene, forteller han.

Swedbank følger internasjonalt anerkjente prinsipper for kvalifisering av grønne prosjekter, og alle bankens grønne produkter blir verifisert av en nøytral tredjepart. Det er FNs 2050-mål som ligger til grunn for prinsippene, og verifiseringen via tredjepart er en viktig del av den grønne finansieringen.

– Våre kunder skal være helt trygge på at grønne investeringer er nettopp det – grønne, sier Knutzen.

– Vi følger alle rutiner for rapportering, og er gjennomført transparente. Våre systemer møter alle krav som stilles til grønn kapital, sier han.

– For at vi skal nå FNs bærekraftmål, er det avgjørende at det etableres grønne kapitalstrømmer. Swedbank spiller en viktig rolle som tilrettelegger for grønn kapital – og vi har som mål å styrke våre posisjoner ytterligere.